Politica de confidențialitate

Conținutul website-ului https://wellcaremed.ro este proprietatea exclusivă a S.C. Wellcare S.R.L., cu sediul în București, Str. Bela Bartok 4A, Cod Unic de Înregistrare 35629969, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1925/2016. Toate drepturile sunt rezervate.

În calitate de operator de date, S.C. Wellcare S.R.L. depune permanent toate eforturile ca datele Dvs. cu caracter personal să fie păstrate în siguranță, iar prelucrarea lor să fie făcută cu respectarea strictă a legislației în vigoare, în special a Regulamentului UE 2016/679. Nu vor fi transmise catre terți niciun fel de informații cu caracter personal, excepție facând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site și a sistemului automat de programări.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului și informatii despre traficul realizat pe site-ul nostru. Totuși, adresa IP a utilizatorilor este anonimizată atunci când este folosită pentru date statistice.

Dacă decideți să ne contactați prin formularul de pe site, vă solicităm numele și numărul de telefon, opțional adresa de email. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru a vă răspunde solicitării și a vă reaminti data și ora programării la clinica noastră. Aceste date sunt stocate ca atare, fără a le asocia cu alte date tehnice culese la vizita Dvs. pe site.

Temeiul prelucrării datelor preluate de la Dvs. prin formularul web: interesul legitim.

Oricând veți dori să ștergem datele Dvs., sunteți perfect îndreptățit(ă) să ne solicitați acest lucru; în acest sens, vă rugăm să ne transmiteți o cerere simplă la adresa contact@wellcaremed.ro. Ne mai puteți contacta prin intermediul uneia dintre metodele afișate la adresa: https://wellcaremed.ro/contact-programari/.