Prețuri Servicii Medicale

Clinica WellCare

Prețuri Medicină Sportivă

ECG repaus80
Testare Efort350
Vizită medicală (ECG repaus, somatometrie, evaluare capacitate efort)la cerere

Prețuri Ortopedie

Consultație medicală ortopedie – medic primar300
Consultație control ortopedie – medic primar200
Consultație medicală ortopedie – medic specialist250
Consultație control – medic specialist150
Infiltrații intraarticulare200
Infiltrații PRP450
Pansament / ablație fire150

Prețuri Recuperare Medicală

Consultație medicală  recuperare250
Consultație control recuperare medicală150
Testare respiratorie (spirometrie, pulsoximetrie, toracometrie)175
Kinetoterapie90
Pachet kinetoterapie standard800
Kinetoterapie individuală150
Terapie Schroth120
Pachet Terapie Schroth1000
Baby gym90
Pachet baby gym800
Gimnastica pentru gravide90
Pachet gimnastica pentru gravide800
Kinetoterapie respiratorie90
Pachet kinetoterapie respiratorie800
Ergonomia spațiului de lucru150
Aplicație benzi kinesiologice65
Aplicație benzi dynamic85
Fizioterapie (MDF, US, CIF, TENS, CDD,etc.)25
Laserterapie35
Tecar45
ESWT- SHOCKWAVE150
Masaj general 50min120
Pachet masaj general 50min1000
Masaj segmentar 30min65
Pachet masaj segmentar 30min550
Masaj segmentar 15min30
Pachet masaj segmentar 15min250
Masaj deep tissue 50min140
Pachet masaj deep tissue 50min1200
Masaj deep tissue 30min75
Pachet masaj deep tissue 30min650
Chair Massage50
Pachet Chair Massage450
Terapie manuală ( Trigger Points, IASTM ) 50min120
Terapie manuală ( Trigger Points, IASTM ) 30min65
Drenaj limfatic (aparat)55
Masaj drenaj limfatic 50min130
Pachet masaj drenaj limfatic 50min1100
Masaj drenaj limfatic 30min70
Pachet drenaj limfatic 30min600
Ședință reflexoterapie 50min100
Pachet reflexoterapie 50min900
Ședință reflexoterapie 30min55
Pachet reflexoterapie 30min500

Alte servicii

Logopedie120
Ergonomia spațiului de lucru150

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

Potrivit prevederilor art.7 lit. c) punctul 2, art. 24 lit. a) punctul 2, art.42 lit. a) punctul 2, art.59 lit. a) punctul 2, art.74 lit. a) punctul 2, art.92 alin. (1) lit. a) punctul 2 si art. 141 lit. a) punctul 2 din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

„informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare sunt afisate de furnizori in formatul stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pus la dispozitia furnizorilor de casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala”.