Prețuri Servicii Medicale

Clinica WellCare

Consultație medicală  recuperare300
Consultație control recuperare medicală200
Testare respiratorie (spirometrie,pulsoximetrie,toracometrie)200
ECG repaus100
Testare Efort400
Vizită medicală (ECG repaus,somatometrie,evaluare capacitate efort)la cerere
Consultație medicală ortopedie – medic primar350
Consultație control ortopedie – medic primar250
Consultație medicală ortopedie – medic specialist300
Consultație control – medic specialist200
Infiltrații intraarticulare (nu include prețul substanței injectate)250
Infiltrații intraarticulare PRP600
Pansament/ablație fire200
Kinetoterapie110
Pachet kinetoterapie 10 ședințe1000
Pachet kinetoterapie 20 ședințe1800
Terapie Schrott150
Pachet Terapie Schrott 10 ședințe1300
Pachet Terapie Schrott 20 ședințe2500
Baby gym110
Pachet baby gym 10 ședințe1000
Gimnastica pentru gravide110
Pachet gimnastica pentru gravide 10 ședințe1000
Kinetoterapie respiratorie110
Pachet kinetoterapie respiratorie 10 ședințe1000
Ergonomia spațiului de lucru200
Aplicație benzi kinesiologice65
Aplicație benzi dynamic90
Fizioterapie (MDF, US, CIF, TENS, CDD,etc.)30
Laserterapie45
Tecar60
ESWT- SHOCKWAVE175
Drenaj limfatic (aparat)60
Masaj general 50 min140
Pachet masaj general 50 min 10 ședințe1250
Masaj segmentar 30 min85
Pachet masaj segmentar 30 min 10 ședințe750
Masaj segmentar 15 min45
Pachet masaj segmentar 15 min 10 ședințe400
Masaj deep tissue 50min160
Pachet masaj deep tissue 50min 10 ședințe1400
Masaj deep tissue 30min95
Pachet masaj deep tissue 30min 10 ședințe850
Masaj drenaj limfatic 50min150
Pachet masaj drenaj limfatic 50min 10 ședințe1300
Masaj drenaj limfatic 30min90
Pachet masaj drenaj limfatic 30min 10 ședințe800
Chair Massage65
Pachet Chair Massage 10 ședințe585
Sedinta reflexoterapie 50min120
Pachet reflexoterapie 50min 10 ședințe1000
Sedinta reflexoterapie 30min75
Pachet reflexoterapie 30min 10 ședințe650
Terapie manuală ( Trigger Points) 50min140
Terapie manuală ( Trigger Points) 30min85
*** PACHETELE AU VALABILITATE 2 LUNI

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

Potrivit prevederilor art.7 lit. c) punctul 2, art. 24 lit. a) punctul 2, art.42 lit. a) punctul 2, art.59 lit. a) punctul 2, art.74 lit. a) punctul 2, art.92 alin. (1) lit. a) punctul 2 si art. 141 lit. a) punctul 2 din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

„informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare sunt afisate de furnizori in formatul stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pus la dispozitia furnizorilor de casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala”.